nhocorp.com

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

CHÍNH SÁCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN

- Chính sách Quản lý


Định hướng con người: nuôi dưỡng hệ thống tư duy dịch vụ vì lợi ích của cộng đồng. 
Định hướng kinh doanh: tập trung kinh doanh thông qua cải thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống nguồn nhân lực và quy trình lao động. 
Định hướng tiên phong: đẩy mạnh quyền hạn và trách nhiệm tiên phong nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể. 
Định hướng tương lai: thách thức và chuẩn bị cho một môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.


- Các chính sách lớn


Tăng cường vai trò trước công chúng để cũng cố kinh doanh xây dựng và ổn định về nhà cho các khách hàng có nhu cầu thực. 
Thông qua kế hoạch hành động để giảm nợ theo hệ thống vừa và dài dạn để thường xuyên thúc đẩy ổn định tài chính. 
Tạo ra hướng phát triển mới từ những thay đổi trong môi trường kinh tế xã hội, ví dụ như gia tăng tỉ lệ cung cấp nhà cho các hộ gia đình 1 đến 2 người, đồng thời tạo nên nét đặc thù của N.H.O thông qua tìm kiếm chiến lược phát triển bền vững.


- Phương hướng Thực hiện Dự án

Hiện thực hóa các phúc lợi về nhà ở cho khách hàng thực sự có nhu cầu và đẩy mạnh năng lực cạnh tranh trong nước 


Hiện thực hóa phúc lợi nhà ở cho những khách hàng thực sự có nhu cầu 
Đẩy mạnh năng lực cạnh tranh trong nước bằng sức đẩy của các dự án trong chính sách. 
Tận dụng lực kéo từ phát triển kinh tế với quyết toán tài chính sớm.


Xây dựng nền tảng cho vai trò trước công chúng thông qua bình thường hóa hệ thống quản lý 


Đảm bảo cơ cấu tài chính bền vững để hoàn thành vai trò đối với công chúng. 
Đảm bảo cơ sở hạ tầng để có thể hoàn thành công việc một cách bền vững, như đa dạng hóa các phương thức kinh doanh cho các dự án chính sách.


Giải quyết các vấn đền về quản lý cấp phát và nâng cao tiện ích cho người dân 


Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thông qua giải quyết các vấn đề về quản lý cấp phát. 
Tăng cường lợi ích của người dân thông qua tổ chức lại hệ thống kinh doanh.


MỤC TIÊU QUẢN LÝ


Hợp tác: Làm việc với các công ty khác nhằm đạt được ưu thế trong nỗ lực liên kết hoạt động.
Tính toàn vẹn: Luôn nghĩ và làm với tinh thần trách nhiệm, tính trung thực và sự tôn trọng đối với mọi người.
Dẫn đầu: Hướng đến dẫn đầu không chỉ trong xây dựng nhà mà còn trong các mối quan hệ. Chúng tôi là tập thể công ty có tầm nhìn xa hướng đến tương lai dựa trên sự bền vững, vượt trội cùng các sáng kiến đổi mới.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Copyright © Chủ đầu tư NHO | Powered by Blogger
saigon riverside city
Design by Phương Đặng | Blogger Theme by Phương Đặng